Luleå, Sweden
23 19 12

Location
Prästgatan 10, Luleå, Sweden

Website
agslule.se

Person in charge
Susanne Nigéus

About Allmänna Grapplingsällskapet
Allmänna Grapplingsällskapet bildades 2008 av en grupp goda vänner som ville träna submission wrestling tillsammans. Sedan dess har verksamheten har utökats till att även inkludera brasiliansk jiu-jitsu och medlemsantalet växt till omkring 80 medlemmar 2017. Våra medlemmar är mellan 6 och 45 år. Vissa tränar för att tävla, andra för motion eller personlig utveckling. Alla har vi dock gemensamt att vi trivs i den familjära miljön och tycker om att hjälpa varandra utvecklas, oavsett mål!

Contact persons

Stefan Peterson Manager
Frej Levin Manager

Affiliations