Whitsundays, Australia
11 9 5
Medals Gold Silver Bronze
Male Gi 1
Male No Gi 1
Kids Gi 1 2
Kids No Gi 2
Total 1 4 2
Medals Gold Silver Bronze
Kids Gi (under 16) 2 1
Kids No Gi (under 16) 1 1
Male No-Gi 2 1
Total 5 2 1
Medals Gold Silver Bronze
Male Gi 2 1 1
Male No Gi 1 1 1
Female No Gi 1
Female Gi 2
Total 5 3 2