Guayaquil, Ecuador
4 9 7

Location
R4C4+F6 Guayaquil, Guayaquil, Ecuador

Person in charge
Fawel Abramowicz

About Asociacion de Jiu-Jitsu Brasileño del Guayas
Escuela de la Asociacion de Jiu-Jitsu brasileño del Guayas

Contact Persons

FAWEL ABRAMOWICZ Manager

Affiliations