Normal registration
28 Jan - 15 May 23:59
Late registrations
15 May - 04 Jun 23:59
Event starts 10 Jun

ADCC SLOVAK CHAMPIONSHIP 2023

Vitajte na oficiálnych Majstrovstvách Slovenska ADCC. Najväčšie hviezdy Slovenského grapplingu a BJJ v boji o titul Majstra Slovenska na jednom mieste.

ADCC slovak CHAMPIONSHIP 2023

Cesta na štadión 1271/28, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

Najrýchlejšie rastúca grapplingová organizácia v Európe vás víta na Slovensku. Podujatie sa bude konať v najväčšej športovej hale v Banskej Bystrici, meste v strede Slovenska. Využi svoju šancu a otestuj svoje schopnosti proti najlepším Slovenským zápasníkom. Zaregistruj sa ešte dnes a staň sa majstrom Slovenska!

" Bojuj tvrdo, bojuj férovo a stále pre víťazstvo 

___

English information below

___

Základné informácie

Dátum: 10. Jún 2023 

Otvorenie haly @ 08:00 | Začiatok podujatia @ 11:00

Registrácia do: 4. Júna 2023 @ 23:59pm

Oficiálne fotky budú zverejnené na facebook po skončení podujatia

Každý súťažiaci bude potrebovať podpísaný reverz. Súťažiaci do 18 r. budú potrebovať podpísaný reverz od zákonného zástupcu. Reverz sa odovzdáva na registrácií. 

Reverz: Stiahni tu

___

Štartovné

Normálna registrácia - platba v termíne @ 28.1. - 15.5. 2023

- Juniori 15-18 rokov, Dospelí, Masters: 30€

- Deti - všetky kategórie ( 7-10, 11-14 rokov ): 20€

- Absolute: 15€

Neskorá registrácia - platba v termíne @ 16.5. - 4.6. 2023

- Juniori 15-18 rokov, Dospelý, Masters: 40€

- Deti - všetky kategórie ( 7-10, 11-14 rokov ): 30€

- Absolute: 25€

informácie k platbe

Účet: Slovak Grappling Academy

IBAN: SK63 0900 0000 0051 8077 7599

BIC SWIFT: GIBASKBX

Informácia pre príjemcu - Meno a Priezvisko, Kategória, Hmotnosť, Klub.

Vzor: Nino Ondris, Muži 18+ Profesionál , -65,9kg, Slovak Grappling Academy

Registrácia je potvrdená po prijatí platby na účet.

___

váhové a výkonnostné kategórie

MUŽI 18+  / ZAČIATOČNÍCI / (menej ako 2 roky tréningu) :

-65 kg, -70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg

MUŽI 18+ / POKROČILÍ / (od 2 do 4 rokov tréningu):

-65 kg, -70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg

MUŽI 18+ PRO / PROFESIONÁLI / (viac ako 4 roky tréningu):

-65,9 kg, -76,9 kg, -87,9 kg, -98,9 kg, +99kg

MUŽI MASTERS 35+ / ZAČIATOČNÍCI / (menej ako 2 roky tréningu) :

-70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg

MUŽI MASTERS 35+ / POKROČILÍ / (od 2 do 4 rokov tréningu):

-70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg

MUŽI MASTERS 18+  / PROFESIONÁLI / (viac ako 4 roky tréningu): 

-70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg

ŽENY 18+ / ZAČIATOČNÍČKY / (menej ako 2 roky tréningu):

-60 kg, +60 kg

ŽENY 18+ / POKROČILÉ / (od 2 do 4 rokov tréningu):

-60 kg, +60 kg

ŽENY 18+ / PROFESIONÁLKY / (viac ako 4 roky tréningu):

-60 kg, +60 kg

ŽENY MASTERS 35+ / ZAČIATOČNÍČKY / (menej ako 2 roky tréningu):

-60 kg, +60 kg

ŽENY MASTERS 35+ / POKROČILÉ / (od 2 do 4 rokov tréningu):

-60 kg, +60 kg

ŽENY MASTERS 35+ / PROFESIONÁLKY / (viac ako 4 roky tréningu):

-60 kg, +60 kg

CHLAPCI JUNIORI ( 15 rokov - 18 rokov ) :

-60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, +80 kg

DIEVČATÁ JUNIORKY ( 15 rokov - 18 rokov ) :

-50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg

CHLAPCI DETI ( 7 rokov - 10 rokov ) :

-24kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg

CHLAPCI DETI ( 11 rokov - 14 rokov ) :

-40kg, -45kg, -50kg, -55kg, +55kg

DIEVČATÁ DETI ( 7 rokov - 10 rokov ) :

 -24kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg

DIEVČATÁ DETI ( 11 rokov - 14 rokov ) :

-36kg, -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, +55kg

MUŽI 18+ ABSOLUTE / ZAČIATOČNÍCI (menej ako 2 roky tréningu):  

Všetky váhové kategórie.

MUŽI 18+ ABSOLUTE / POKROČILÍ (od 2 do 4 rokov tréningu):  

Všetky váhové kategórie.

MUŽI 18+ ABSOLUTE / PROFESIONÁLI (viac ako 4 roky tréningu) :

Všetky váhové kategórie.

ŽENY 18+ ABSOLUTE / ZAČIATOČNÍCI (menej ako 2 roky tréningu):  

Všetky váhové kategórie.

ŽENY 18+ ABSOLUTE / POKROČILÍ (od 2 do 4 rokov tréningu):  

Všetky váhové kategórie.

ŽENY 18+ ABSOLUTE / PROFESIONÁLI (viac ako 4 roky tréningu) :

Všetky váhové kategórie.

Poznámka 1: Do rokov tréningu sa počíta doba tréningu vo všetkých disciplínach bojových športov, ktoré sa odohrávajú alebo ich časť sa odohráva bojom na zemi. Medzi také patria: Brazílske Jiu Jitsu, Ju-Jitsu, Wrestling, Grappling, Sambo, MMA, Gréckorímske zápasenie a iné. V prípade, že neviete do akej kategórie sa registrovať, neváhajte nás kontaktovať. 

Poznámka 2: V prípade nízkeho počtu účastníkov v kategórií 7 - 10 ročných je možné spojenie chlapcov a dievčat rovnakej hmotnostnej kategórie. Pred týmto krokom budeme kontaktovať všetkých účastníkov prostredníctvom mailu ktorý je uvedený v registrácií. 

___

Harmonogram

Rozpis zápasov a pavúky budú zverejnené 2 dni pred začiatkom turnaja.

Váženie (v deň turnaja) @ 08:00 - 10:00 pre všetky kategórie.

Každý zápasník musí úspešne navážiť a odovzdať reverz pred skončením váženia (10:00). V opačnom prípade bude diskvalifikovaný.

Na turnaji nie je váhová tolerancia.

Každý zápasník dostane vodu a snack po úspešnom navážení.

Výklad pravidiel @ 10:15 - 10:30

Začiatok turnaja @ 11:00

___

pravidlá a predpisy

ADCC formát turnaja: >> More info

Oficiálne váhové kategórie ADCC: >> More info

Oficiálne pravidlá a predpisy ADCC: >> More info

Zakázané techniky pre všetky výkonnostné kategórie ADCC: >> More info

___

Je možné prihlásiť sa do viacerých váhových alebo výkonnostných kategórií.

Na turnaji je len jedno 3. miesto. V každej kategórií je zápas o bronz.

Kategórie Absolute ( bez váhových limitov ) budú otvorené pre ženy aj mužov.

Kategórie Absolute sú rozdelené na výkonnostné kategórie (začiatočník/pokročilí/profesionál). 

Kategória Absolute je len pre registrovaných zápasníkov. Nebude možné registrovať sa na mieste. 

Udeľovanie bodov do - Najlepší Slovenský tím 2023:

- 1. miesto - 5 bodov

- 2. miesto - 3 body

- 3. miesto - 1 bod

___

Vrátenie štartovného

Do 15. Mája - vrátenie plnej sumy formou kupónu ADCC

Do 28. Mája - Vrátenie 50% sumy štartovného formou kupónu ADCC

Kupón ADCC môžete využiť na niektorom z našich nasledujúcich podujatí alebo na nákup oblečenia ADCC Slovakia. 

___

Odmeny pre medailistov

Medailisti v každej mužskej, ženskej a juniorskej kategórií obdržia krásne ADCC medaile.

Medailisti v Absolute kategóriach obdržia krásne ADCC medaile.

Víťazi kategórií Ženy 18+ PRO a Muži 18+ PRO obdržia plaketu ADCC Majstra Slovenska 2023.

Tím s najvyšším počtom bodov obdrží plaketu ADCC Najlepší Slovenský tím v roku 2023.

Vecné ceny pre medailistov v závislosti od sponzorov.

___

Zdravotnícky personál

Vyškolený a profesionálny lekársky tím bude k dispozícií počas celého turnaja. Vyberáme tímy lekárskej služby, ktorým môžeme dôverovať a ktorí sa budú starať o bezpečnosť našich súťažiacich. 

___

Vstupné pre divákov

Vstupné je dobrovoľné

___

Pomoc pri registrácií a kontakty

Ak máte technické problémy s registráciou, nastavením účtu alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa turnaja (miesto, časy, váha, platba atď.), kontaktujte nás e-mailom na adrese [email protected] alebo na našom instagramovom účte.

Pre marketingovú a obchodnú spoluprácu nás prosím kontaktujte na [email protected].

Pre novinky a detaily nielen okolo turnaja nás sledujte - Instagram | Facebook 

Pri označovaní používajte hashtag #adccslovakia

E-mail: [email protected]

Oficiálna stránka ADCC: https://adcombat.com/

___

Dobrovoľníci na turnaji

Stále hľadáme dobrovoľníkov na turnaj.

Ak máte záujem a chcete byť súčasťou najväčšej grapplingovej šou na Slovensku, kontaktujte nás e-mailom na [email protected] alebo na našom instagramovom účte. 

_______________________________________________________________________________________________

english information

Cesta na štadión 1271/28, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

The fastest growing grappling organization in Europe welcomes you to Slovakia. The event will be held in the largest sports hall in Banská Bystrica, a city in the center of Slovakia. Take your chance and test your skills against the best Slovak wrestlers. Register today and become the champion of Slovakia!

"Fight hard, fight fair and always for victory"

___

Basic information

Date: June 10, 2023

Opening of the hall @ 08:00 | Event start @ 11am

Registration until: June 4, 2023 @ 11:59pm

Official photos will be posted on Facebook after the event

Each competitor will need a signed reverse. Competitors under 18 they will need a signed reverse from the legal representative. The reverse is handed over to the registrant.

Reverse: Download here

___

Starting fee

Normal registration - payment on time @ 28.1. - 15.5. 2023

- Juniors 15-18 years old, Adults, Masters: €30

- Children - all categories (7-10, 11-14 years): €20

- Absolute: €15

Late registration - payment due @ 16.5. - 4.6. 2023

- Juniors 15-18 years old, Adult, Masters: €40

- Children - all categories (7-10, 11-14 years): €30

- Absolute: €25

___

payment information

Account: Slovak Grappling Academy

IBAN: SK63 0900 0000 0051 8077 7599

BIC SWIFT: GIBASKBX

Information for the recipient - Name and Surname, Category, Weight, Club.

Model: Nino Ondris, Men 18+ Professional, -65.9kg, Slovak Grappling Academy

Registration is confirmed after receipt of payment to the account.

___

Schedule

The schedule of matches and brackets will be published 2 days before the start of the tournament.

Weigh-in (on tournament day) @ 08:00 - 10:00 for all categories.

Each fighter must successfully weigh in and submit a reversal before the end of the weigh-in (10:00). Otherwise, he will be disqualified.

There is no weight tolerance in the tournament.

Each fighter will receive water and a snack after a successful weigh-in.

Explanation of the rules @ 10:15 - 10:30

Start of the tournament @ 11:00

___

rules and regulations

ADCC tournament format: >> More info

Official ADCC weight categories: >> More info

ADCC Official Rules and Regulations: >> More info

Prohibited techniques for all ADCC performance categories: >> More info

___

It is possible to register in several weight or skill categories.

There is only one 3rd place in the tournament. There is a match for bronze in each category.

Absolute categories (without weight limits) will be open to both women and men.

The Absolute categories are scheduled into skill categories (beginner/advanced/professional).

The Absolute category is for registered fighters only. It will not be possible to register on the spot.

sponzori a partneri

generálni partneri

TIMBERWOOD SK

SLOVAK GRAPPLING ACADEMY

zlatí sponzori

NONSTOP FITNESS BB

STILLMASS

PITBULL

PARKETFAM

strieborní sponzori

FIT LINE

YEME

bronzoví sponzori

TRY ENOUGH

NETKY

EMEMEJ TALENTY

FIGHTPORTAL

___

Entries

 • Muži 18+ rokov 30 EUR
  Začiatočník/Pokročilí
 • Muži 18+ rokov PRO 30 EUR
  Profesionál
 • Muži Masters 35+ rokov 30 EUR
  Začiatočník/Pokročilí/Profesionál
 • Ženy 18+ rokov 30 EUR
  Začiatočník/Pokročilí
 • Ženy 18+ rokov PRO 30 EUR
  Profesionál
 • Ženy Masters 35+ rokov 30 EUR
  Začiatočník/Pokročilí/Profesionál
 • Chlapci juniori 30 EUR
  15 - 18 rokov
 • Dievčatá juniorky 30 EUR
  15 - 18 rokov
 • Chlapci deti 20 EUR
  7 - 10 rokov, 11 - 14 rokov
 • Dievčatá deti 20 EUR
  7 - 10 rokov, 11 - 14 rokov
 • Muži 18+ Absolute 15 EUR
  Začiatočník/Pokročilí/Profesionál
 • Ženy 18+ Absolute 15 EUR
  Začiatočník/Pokročilí/Profesionál

Cancel/Refund policy