02 Feb - 03 Feb 2019
Normal registration
26 Dec - 13 Jan 23:59
Late registrations
Deadline 26 Jan 23:59

Open Vlaams Kampioenschap Ju-Jitsu 2019

Wordt Vlaams Kampioen in 1 of meerdere disciplines!

Zaterdag 2 februari

08h15 Deuren open
08h30 - 09h00 Aanmelden duo classic (alle categorieën)

12h30 - 13h00 Weging groundfight (alle categorieën), weging Fighting Juniors (U21) en Adults (U21+)

Zondag 3 februari

08h15 Deuren open
08h30 - 09h00 Weging Ne-Waza Cadets I en II (U14 en U16)
09h00 - 09h30 Weging Fighting Pré-miniemen en Miniemen (U10 en U12)
10h00 - 10h30 Weging Ne-Waza Aspiranten (U18)

12h00 - 12h30 Weging Ne-waza Juniors en Adults (U21 en U21+), Weging Fighting Cadets I en II (U14 en U16)

------------------------------------------------------------------------------------

Voor de volledig gedetailleerde inschrijvingsinformatie gebruik de inschrijvingsinformatie (.pdf) hieronder kan je een "beknopte" weergave terugvinden.

DEELNEMINGSRECHT EN CATEGORIEËN

Op het Open Vlaams Kampioenschap zullen volgende wedstrijdvormen doorgaan:
 > Fighting System: U10 t.e.m. masters
 > Duo Classic system: U10 t.e.m. masters
 > Show Ju-Jitsu: U18 t.e.m. masters
 > Groundfight: U8 t.e.m. U12
 > Ju-Jitsu - Ne Waza: U14 t.e.m. masters

Alle atleten moeten zich laten registreren en wegen . De weging is ook verplicht voor de deelnemers in de plus-categorieën.

Atleten moeten zich aanmelden bij registratie en weging met
 > Identiteitskaart
 > Geldige medische keuring (max 1 jaar oud)
 > Geldige vergunning/verzekering

Bij deze inschrijving zijn de volgende gegevens verplicht:
 > Voor- en achternaam, Geboortedatum, Geslacht
 > Adres en telefoonnummer van de deelnemer
 > De categorie waarin er deelgenomen wordt
     Voor fighting, ne waza en groundight: het exacte gewicht (dus niet enkel de gewichtscategorie)

Er kan ook ingeschreven worden voor meerdere categorieën binnen dezelfde discipline.
Er mag echter per discipline max. in 2 categorieën deelgenomen worden.

WEGING

De weging ter plaatse is enkel ter controle van het opgegeven gewicht. Indien bij de weging blijkt dat een deelnemer in een andere gewichtscategorie valt dan ingeschreven, wordt hij/zij geschrapt.

Weging gebeurt op geijkte weegschalen. De weging gebeurt in short tot aan de knieën en t-shirt. Er wordt geen gewicht afgetrokken voor deze verplichte kledij.

Indien een deelnemer zich te laat meldt voor de weging, zal hij/zij geschrapt worden. 

PRIJZEN VAN DEELNAME EN TOESCHOUWERS

Voor inschrijvingen die geregistreerd EN betaald zijn vóór 13 januari 2019 gelden volgende tarieven:
 > Fighting, Groundfight en Ju-Jitsu (Ne Waza): € 10 per deelnemer
 > Duo classic / Show Ju-Jitsu: € 15 per duo

Voor inschrijvingen en betalingen na 13 januari 2018 maar vóór 26 januari 2019 (uiterste deadline) gelden volgende tarieven:
 > Fighting, Groundfight en Ju-Jitsu (Ne Waza): € 15 per deelnemer
 > Duo classic / Show Ju-Jitsu: € 20 per duo

De betalingen moeten gebeuren op rekeningnummer BE16 6528 5414 2474 (ING bank) met mededeling OVK2019 – Club – Inschrijvingsdatum.

Door inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de regels van de Wedstrijd Organisatie Commissie, in bijlage meegestuurd.

De inkom voor toeschouwers bedraagt: (betaling ter plaatse)
 > Gratis voor kinderen onder de 12 jaar
 > €3 voor 1 dag
 > €5 indien een ticket voor beide dagen aangekocht wordt

JUDOGI EN BESCHERMING

Alle deelnemers moeten een eigen, witte en propere gi dragen. De vest wordt toegedaan door een rode of blauwe gordel. (Gordels zelf mee te brengen)

Voor Fighting System is zachte hand- en beenbeschermers in blauw en rood noodzakelijk.

Gebitsbeschermers zijn verplicht voor deelnemers in de jeugdcategorieën. Echter ook voor de andere deelnemers raden we dit sterk aan. 

REGELS EN LOTING

De internationaal geldende reglementen worden gevolgd. Deze zijn te vinden op de website van de VJJF vzw (www.vjjf.be). (PS U14 en U16 worden de regels toegepast die in het reglement staan onder U15)

Tot de donderdag voor het kampioenschap (31 januari) kunnen correcties in de inschrijvingen doorgegeven worden via SMOOTHCOMP. Ook een correctie van gewicht kan op deze manier doorgegeven worden.

De dag voor het kampioenschap wordt de loting gemaakt door een lid van het WOC en deze zijn door de atleten en de clubs hier te raadplegen

Indien een deelnemer geschrapt wordt, wegens foutieve gegevens of foutief gewicht, wordt er geen herloting gedaan behalve in uitzonderlijke gevallen. Zie hiervoor de regels van de WOC. 

ANTI-DOPING CONTROLE

Alle deelnemers worden erop gewezen dat er een dopingcontrole mogelijk is.

Indien de deelnemer toch medicatie moet innemen, ga naar de huisarts om na te gaan of deze medicatie al dan niet toegelaten is en of er nood is aan een attest voor een uitzondering (Therapeutic Use Exemption).

Voor verdere info, zie ook: https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list

MEDAILLES

Tijdens de middagpauze en aan het einde van de competitiedag zullen er medaille ceremonies plaatsvinden. 

Er worden enkel medailles uitgereikt voor categorieën die effectief doorgegaan zijn.

Indien er dus om organisatorische redenen 2 categorieën samengevoegd moesten worden, zal er geen medaille uitreiking plaatsvinden voor de deelcategorieën.

COACHING

Er is een limiet op het aantal aangemelde coaches. Deze coaches moeten op voorhand gemeld worden bij de organisatie via [email protected] en moeten geregistreerd worden door de clubverantwoordelijke.

Er zal gewerkt wordt met gepersonaliseerde toegangskaarten voor coaches. Per vijf atleten kan er zich één coach aanmelden. 1 tem 5 atleten -> 1 coach, 6 tem 10 atleten -> 2 coaches, 11 tem 15 coaches -> 3 coaches, … . Deze coaches krijgen gratis toegang tot het evenement. Deze gepersonaliseerde toegangskaart bevat de naam van de coach alsook de clubnaam waarvoor de coach is opgegeven. Er wordt ook gevraagd een PASFOTO door te sturen zodat deze kaarten niet doorgegeven kunnen worden. (geen foto van je identiteitskaart)

De verzamelde data wordt na het evenement terug verwijderd.

De wedstrijdzone is gescheiden van het publiek. Atleten en coaches krijgen pas toegang tot de wedstrijdvloer kort voor aanvang van de wedstrijd. De coach krijgt enkel toegang tot de wedstrijdvloer op vertoon van de gepersonaliseerde toegangskaart

Coaching wordt niet toegelaten in gi.  

VOORLOPIGE PLANNING

Onder schedule kan je de voorlopige planning terugvinden. Na de deadline van de inschrijvingen volgt er een gedetailleerde planning. 

Zaterdag 2 februari:
 > Fighting-System U21 t/m masters
 > Duo-System Classic alle categorieën (U10 t/m U35+)
 > Show Ju-Jitsu alle categorieën (U16 t/m U35+)
 > Groudfight alle categorieën (U8 t/m U12)

Zondag 3 februari:
 > Fighting-System U10 t/m U18
 > Ne Waza alle categorieën

Location

Topsporthal Beveren »
Klapperstraat 103 9120 Beveren
Timezone: Europe/Brussels

Entries

  • Fighting Men/Boys 10 EUR
  • Fighting Female/Girls 10 EUR
  • Ne-Waza (BJJ) Men/Boys 10 EUR
  • Ne-Waza (BJJ) Female/Girls 10 EUR
  • Groundfight Men/Boys 10 EUR
  • Groundfight Female/Girls 10 EUR
  • Duo Classic 15 EUR
  • Duo Show 15 EUR