Early bird registrations
01 Jan - 08 Apr 00:00
Normal registration
08 Apr - 14 Apr 23:59
Late registrations
14 Apr - 18 Apr 23:59
Event starts 20 Apr

BALTIC OPEN GRAPPLING GI AND NOGI CHAMPIONSHIP

BALTIC OPEN GRAPPLING GI AND NOGI CHAMPIONSHIP

Regulations (English):

I. OBJECTIVE AND TASKS

To promote grappling and to improve athletes skills.

II. PLACE AND TIME OF THE COMPETITION

The competition takes place on 20 April 2024  at 11:00 in Zeimiu str. 17, Jonava, Lithuania.

Arrival of participants, registration – weight – in 20 April 2024 between 9:00 and 10:00.

After the weighing time, the participants will not be weighed!

Athletes must present a valid identity document.

The competition begins at 11.00.

III. PARTICIPANTS AND PROGRAMME OF THE COMPETITION

Competitions are individual and teams , the number of participants is unlimited

IV. HOLDING  THE COMPETITION

The judge panel approved by IGF holds the competition.

V. RULES

IGF competitions follow the competition system adopted by IGF. http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. AWARDS

The winners and the prize winners will be awarded with medals.

Winners and prize-winners of individual competitions are awarded with medals of the appropriate degree. Absolute winners - belts.

VII. CONDITIONS OF ACCEPTANCE

The fee for participant’s licence for one discipline: 30 Eur.

Participant fee for one discipline:

Very early registration until April 7  -  20 euros,

Normal registration from April 8 to 14  -  30 euros.

late registration from April 15 to 18 - 40 euros.

The fee is paid in the registration system ( https://smoothcomp.com ) by credit card or in the bank account of the Lithuanian Grappling Federation:

Lietuvos graplingo federacija

Bank: Luminor Bank AS

Bank account IBAN: LT264010051001970289

SWIFT: AGBLLT2X

(In the designation we write: Participant fee, discipline (Gi ; NoGi ) participant's name and surname)

Travel expenses for athletes and coaches shall be paid by the sending organization.

Sending organization and coach are responsible for competition participants’ health and security.

We recommend having a health insurance for participants of the competition.

Registration shall be approved upon payment of the fee. 

BEGINNERS athletes who have - BJJ white belt; Judo - white to green belt; IGF - white to green belt or athletes who have been practicing any wrestling sport for not more than 2 years!

VIII. REGISTRATION

The number of participants is unlimited.

Registration  www.smoothcomp.com until 18 April 2024 at 24.00 h (Time of Lithuania)

Athletes who have not registered in advance and/or paid the participation fee will not be registered for the competition on the day of the competition.

If during the weigh-in the athlete exceeds the weight in which he registered for the competition, he will be promoted to a higher weight category only after paying an additional fee of 10 euros, otherwise a defeat will be counted!

The paid participation fee is non-refundable

Information by e-mail:  [email protected]  

Kestutis Smirnovas (Viber, WhatsApp),  +370 64561005

Nuostatai (Lietuviškai):

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti Grappling sportą ir tobulinti sportininkų meistriškumą.

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyks 2024 m. balandžio 20 d. Jonavos Arenoje ( Žeimių g. 17, Jonava 

Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 val. (Turi pateikti oficialų  asmens dokumentą).

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai sveriami  nebus!

Varžybų pradžia 11.00 val.

Visi sportininkai privalo dalyvauti varžybų atidarymo ceremonijoje!

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybos asmeninės ir komandinės, dalyvių skaičius neribojamas.

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžyboms vadovauja LGF patvirtinta teisėjų kolegija.

V. TAISYKLĖS

Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles:  http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. APDOVANOJIMAS

Asmeninių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Absoliučios kategorijos nugalėtojai - čempionų diržais

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS

Dalyvio mokestis vienai disciplinai :

labai ankstyva registracija iki Balandžio 7 d. 20 eurų,

normali registracija nuo balandžio 8 iki 14 d. 30 eurų.

vėlyva registracija nuo balandžio 15 iki 18 d. - 40 eurų.

Mokestis mokamas  registracijos sistemoje ( https://smoothcomp.com ) kreditine kortele arba į Lietuvos graplingo federacijos banko sąskaitą: Bankas:  Luminor Bank AS;  Banko sąskaita: LT264010051001970289; SWIFT: AGBLLT2X

 (Paskirtyje rašome: Dalyvio mokestis, disciplina (Gi; NoGi ), dalyvio vardas ir pavardė).

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą.

VIII. REGISTRACIJA

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija  https://smoothcomp.com iki 2024 m. balandžio mėn. 18 d. 24.00 val.

Sportininkai neužsiregistravę iš anksto ir/ar nesumokėję dalyvio mokesčio, varžybų dieną į varžybas nebus registruojami.

Jeigu sportininkas svėrimo metu viršija svorį, kuriame registravosi į varžybas, į aukštesnę svorio kategoriją bus keliamas tik sumokėjęs 10-ies eurų papildomą mokestį, priešingu atvejų bus užskaitytas pralaimėjimas!

Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas. 

Informacija: E-mail: [email protected] , tel. Nr. +370 64561005 (Kęstutis Smirnovas)

PRADEDANTIEJI, kurie turi – BJJ baltą;  Dziudo – nuo balto iki žalio diržo; IGF nuo balto iki žalio diržo; arba sportininkai, kurie sportuoja bet kurią imtynių sporto šaką ne daugiau kaip 2 metus !

Entries

 • Girls U11 (2013 and younger) GI 30 EUR
 • Girls U15 (2009 - 2012) GI 30 EUR
 • Women BEGINNERS (2008 and older) GI 30 EUR
 • Women (2008 and older) GI 30 EUR
 • Boys U9 (2015 and younger) GI 30 EUR
 • Boys U11 (2013-2014) GI 30 EUR
 • Boys U13 (2011-2012) GI 30 EUR
 • Boys U15 (2009-2010) GI 30 EUR
 • Boys U17 (2007-2008) GI 30 EUR
 • Adult Men BEGINNERS (2006 and older) GI 30 EUR
 • Adult Men (2006 and older) GI 30 EUR
 • Masters Men (1989 and older) BEGINNERS GI 30 EUR
 • Masters Men (1989 and older) GI 30 EUR
 • Adult Men (2006 and older) NOGI 30 EUR
 • Masters Men (1989 and older) NOGI 30 EUR
 • Women (2008 and older) NOGI 30 EUR
 • Women BEGINNERS (2008 and older) NOGI 30 EUR
 • Girls U11 (2013 and younger) NOGI 30 EUR
 • Girls U15 (2009 - 2012) NOGI 30 EUR
 • Boys U9 (2015 and younger) NOGI 30 EUR
 • Boys U11 (2013-2014) NOGI 30 EUR
 • Boys U13 (2011-2012) NOGI 30 EUR
 • Boys U15 (2009-2010) NOGI 30 EUR
 • Boys U17 (2007-2008) NOGI 30 EUR
 • Adult Men BEGINNERS (2006 and older) NOGI 30 EUR
 • Masters Men (1989 and older) BEGINNERS NOGI 30 EUR
 • Open class Women (Only Women champion and prizewinners of weight categories) NOGI 0 EUR
 • Open class Men (Only Men champion and prizewinners of weight categories) NOGI 0 EUR
 • Open class Women (Only Women champion and prizewinners of weight categories) GI 0 EUR
 • Open class Men (Only Men champion and prizewinners of weight categories) GI 0 EUR

Cancel/Refund policy