Information

Wordt Oost-Vlaams Kampioen in 1 of meerdere disciplines!

Zaterdag 23 november

11u30 Deuren open

11u30 - 12u00 Weging U10 en U12 en Aanmelden duo's

12u30 Start duo, Start Fighting U12

12u30 - 13u00 Weging U16

13u00 - 13u30 Weging U14

13u30 a 14u00 Start Fighting U10 en U16

+/- 14u30 Start Fighting U14

15u00 Weging U18 en aanmelden duo U18

+/- 16u00 Start Fighting U18

17u30 a 18u00 Laatste wedstrijden

------------------------------------------------------------------------------------

Voor de volledig gedetailleerde inschrijvingsinformatie gebruik de inschrijvingsinformatie (.pdf) hieronder kan je een "beknopte" weergave terugvinden.

DEELNEMINGSRECHT EN CATEGORIEËN

Op het Open Oost Vlaams Kampioenschap (jeugd) zullen volgende wedstrijdvormen doorgaan:
 > Fighting System: U10 t.e.m. U18
 > Duo Classic system: U10 t.e.m. U18

Alle atleten moeten zich laten registreren en wegen . De weging is ook verplicht voor de deelnemers in de plus-categorieën.

Atleten moeten zich aanmelden bij registratie en weging met
 > Identiteitskaart
 > Geldige medische keuring (max 1 jaar oud)
 > Geldige vergunning/verzekering

Bij deze inschrijving zijn de volgende gegevens verplicht:
 > Voor- en achternaam, Geboortedatum, Geslacht
 > Adres en telefoonnummer van de deelnemer
 > De categorie waarin er deelgenomen wordt
     Voor fighting, ne waza en groundight: het exacte gewicht (dus niet enkel de gewichtscategorie)

Er kan ook ingeschreven worden voor meerdere categorieën binnen dezelfde discipline.
Er mag echter per discipline max. in 2 categorieën deelgenomen worden.

WEGING

De weging ter plaatse is enkel ter controle van het opgegeven gewicht. Indien bij de weging blijkt dat een deelnemer in een andere gewichtscategorie valt dan ingeschreven, wordt hij/zij geschrapt.

Weging gebeurt op geijkte weegschalen. De weging gebeurt in short tot aan de knieën en t-shirt. Er wordt geen gewicht afgetrokken voor deze verplichte kledij.

Indien een deelnemer zich te laat meldt voor de weging, zal hij/zij geschrapt worden. 

PRIJZEN VAN DEELNAME EN TOESCHOUWERS > Fighting: € 15 per deelnemer
 > Duo classic: € 20 per duo

De betaling moet gebeuren voor 16 november enkel dan is de inschrijving geldig. 

De inkom voor toeschouwers bedraagt: (betaling ter plaatse)
 > Gratis voor kinderen onder de 12 jaar
 > €3

JUDOGI EN BESCHERMING

Alle deelnemers moeten een eigen, witte en propere gi dragen. De vest wordt toegedaan door een rode of blauwe gordel. (Gordels zelf mee te brengen)

Voor Fighting System is zachte hand- en beenbeschermers in blauw en rood noodzakelijk.

Gebitsbeschermers zijn verplicht voor deelnemers in de jeugdcategorieën. Echter ook voor de andere deelnemers raden we dit sterk aan. 

REGELS EN LOTING

De internationaal geldende reglementen worden gevolgd. Deze zijn te vinden op de website van de VJJF vzw (www.vjjf.be).

Tot de donderdag voor het kampioenschap (21 november) kunnen correcties in de inschrijvingen doorgegeven worden via SMOOTHCOMP. Ook een correctie van gewicht kan op deze manier doorgegeven worden.

De dag voor het kampioenschap wordt de loting gemaakt door een lid van het WOC en deze zijn door de atleten en de clubs hier te raadplegen

Indien een deelnemer geschrapt wordt, wegens foutieve gegevens of foutief gewicht, wordt er geen herloting gedaan behalve in uitzonderlijke gevallen. Zie hiervoor de regels van de WOC. 

ANTI-DOPING CONTROLE

Alle deelnemers worden erop gewezen dat er een dopingcontrole mogelijk is.

Indien de deelnemer toch medicatie moet innemen, ga naar de huisarts om na te gaan of deze medicatie al dan niet toegelaten is en of er nood is aan een attest voor een uitzondering (Therapeutic Use Exemption).

Voor verdere info, zie ook: https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list

COACHING

Er is een limiet op het aantal aangemelde coaches. Deze coaches moeten op voorhand gemeld worden bij de organisatie via [email protected] en moeten geregistreerd worden door de clubverantwoordelijke.

Per vijf atleten kan er zich één coach aanmelden. 1 tem 5 atleten -> 1 coach, 6 tem 10 atleten -> 2 coaches, 11 tem 15 coaches -> 3 coaches, … . Deze coaches krijgen gratis toegang tot het evenement. 

Coaching wordt niet toegelaten in gi.  

Location

De Witte Molen »
Azalealaan 29
Timezone: Europe/Brussels

Entries

  • Fighting Men/Boys 15 EUR
  • Fighting Female/Girls 15 EUR
  • Duo Classic 20 EUR