8th degree black belt in Jiu-Jitsu
Achieved 2018
Promoted by Shidoshi Ron Van Clief & Shidoshi Glenn Perry