Risultati

Totale medaglie

156 Oro
77 Argento
32 Bronzo

Mixed Gi / White / Mighty Mite III (6yrs) / -33 kg

Mixed Gi / White / Pee Wee II (8yrs) / -30,20 kg

Mixed No Gi / White / Pee Wee III (9yrs) / -36,2 kg

Boys Gi / White / Junior II (11yrs) / -39,3 kg

Boys No Gi / White / Teen II (14yrs) / -69,0 kg

Mixed No Gi / Grey / Mighty Mite III (6yrs) / -28 kg

Mixed Gi / Grey / Pee Wee I (7yrs) / -27 kg

Mixed No Gi / Grey / Pee Wee II (8yrs) / -30,20 kg

Mixed Gi / Grey / Pee Wee II (8yrs) / -30,20 kg

Mixed No Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -33,20 kg

Mixed Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -33,20 kg

Mixed Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -45.3 kg

Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -36,2 kg

Boys Gi / Grey / Junior III (12yrs) / -36,2 kg

Boys No Gi / Grey / Junior III (12yrs) / -40.3 kg

Boys Gi / Grey / Teen II (14yrs) / -69,0 kg

Mixed Gi / Yellow / Pee Wee II (8yrs) / -27 kg

Mixed No Gi / Yellow / Pee Wee II (8yrs) / -27 kg

1

Ellysa Kirkby Australia

Coringa Jiu-Jitsu

Mixed Gi / Yellow / Pee Wee III (9yrs) / -30,20 kg

Boys Gi / Yellow / Junior II (11yrs) / Above 51,5 kg

Boys No Gi / Yellow / Junior III (12yrs) / -48.3 kg

1

Mak Robertson Australia

GFTeam Australia GFTeam

Boys No Gi / Yellow / Teen I (13yrs) / -44.3 kg

Boys No Gi / Yellow / Teen I (13yrs) / -48.3 kg

Boys Gi / Yellow / Teen I (13yrs) / -48.3 kg

Mostra pi˘ risultati

Boys Gi / Orange / Junior III (12yrs) / -48.3 kg

1

Mak Robertson Australia

GFTeam Australia GFTeam

Boys No Gi / Orange / Teen I (13yrs) / -40.3 kg

Boys Gi / Orange / Teen I (13yrs) / -42.3 kg

Boys Gi / Orange / Teen I (13yrs) / Above 69,0 kg

Girls Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -36,2 kg

Girls No Gi / Grey / Teen I (13yrs) / Above 65,0 kg

Girls Gi / Grey / Teen I (13yrs) / Above 65,0 kg

Girls No Gi / Grey / Teen III (15yrs) / -56,5 kg

Girls Gi / Grey / Teen III (15yrs) / -56,5 kg

Girls No Gi / Yellow / Junior I (10yrs) / -36,2 kg

Girls Gi / Yellow / Junior II (11yrs) / -33,20 kg

Girls Gi / Yellow / Junior III (12yrs) / -40.3 kg

Girls No Gi / Orange / Teen III (15yrs) / -69,0 kg

Juvenile Boys No Gi / White / Juvenile 2 / -69,0 kg (Light)

Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 2 / -79,3 kg (Medium heavy)

Juvenile Boys No Gi / White / Juvenile 2 / -79,3 kg (Medium heavy)

Mostra pi˘ risultati

Juvenile Girls No Gi / White / Juvenile 1 / +65 kg (Heavy)

1

Rachel Le Australia

Evolution BJJ

Male No Gi / White / Adult / -70 kg (Feather)

Mostra pi˘ risultati

Male Gi / White / Adult / -70 kg (Feather)

Mostra pi˘ risultati

Male No Gi / White / Adult / -76 kg (Light)

Mostra pi˘ risultati

Male Gi / White / Adult / -76 kg (Light)

Mostra pi˘ risultati

Male Gi / White / Adult / -82,3 kg (Middle)

Mostra pi˘ risultati

Male No Gi / White / Adult / -82,3 kg (Middle)

Mostra pi˘ risultati

Male No Gi / White / Adult / -88,3 kg (Medium heavy)

Mostra pi˘ risultati

Male Gi / White / Adult / -88,3 kg (Medium heavy)

Male No Gi / White / Adult / -94,3 kg (Heavy)

Mostra pi˘ risultati

Male Gi / White / Master 1 (30+) / -76 kg (Light)

Male No Gi / White / Master 1 (30+) / -88,3 kg (Medium heavy)

Male Gi / White / Master 1 (30+) / -88,3 kg (Medium heavy)

Mostra pi˘ risultati

Male Gi / White / Master 2 (36+) / -82,3 kg (Middle)

Male Gi / White / Master 2 (36+) / -94,3 kg (Heavy)

Male Gi / White / Master 4 (46+) / -82,3 kg (Middle)

Male No Gi / Blue / Adult / -82,3 kg (Middle)

Mostra pi˘ risultati

Male No Gi / Blue / Master 1 (30+) / -100,5 kg (Super heavy)

Male Gi / Blue / Master 2 (36+) / -88,3 kg (Medium heavy)

Male Gi / Blue / Master 2 (36+) / -100,5 kg (Super heavy)

Male No Gi / Purple / Adult / -88,3 kg (Medium heavy)

Male Gi / Purple / Adult / -88,3 kg (Medium heavy)

Male Gi / Purple / Adult / +100,5 kg (Ultra heavy)

1

Meng Chua Australia

BJJ Cartel

Male No Gi / Purple / Master 1 (30+) / -76 kg (Light)

Male Gi / Purple / Master 1 (30+) / -88,3 kg (Medium heavy)

Male Gi / Purple / Master 3 (41+) / -100,5 kg (Super heavy)

Male No Gi / Purple / Master 3 (41+) / +100,5 kg (Ultra heavy)

Male No Gi / Brown / Master 1 (30+) / +100,5 kg (Ultra heavy)

Female No Gi / White / Adult / -69 kg (Middle)

Female Gi / White / Adult / +79,3 kg (Super heavy)

Female Gi / White / Master 1 (30+) / -53,5 kg (Light feather)

Female No Gi / White / Master 1 (30+) / -58,5 kg (Feather)

Female Gi / Blue / Adult / -69 kg (Middle)

Male Gi / Black /Adult / Open Weight Division

Male No Gi / Black /Adult / Open Weight Division