Locatie
Lugna gatan 18, Västerås, Sweden

Website
021grappling.se

Telefoonnummer
+46 73 634 87 24

Verantwoordelijke personen
Jesper Zels

Over 021 Grappling
Föreningen 021 Grappling har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund" (1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning att öka intresset för grapplingsporter i Västerås, erbjuda en trygg plats för utveckling, både fysiskt och psykiskt, verka välkomnande för alla människor som delar våra och RF:s värderingar, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religiös övertygelse och etnisk bakgrund, arbeta för en drog- och dopingfri kampsport, genom verksamheten skapa kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper samt verka för att medlemmarna lär sig stötta varandra vid motgång och glädjas åt varandras framgång.

Contact Personen

Jesper Zels Manager
Daniel Pollak Manager

Affiliations