Wczesne rejestracje
27 Feb - 01 Apr 11:59 pm
Rejestracja zwykła
Deadline 09 Apr 11:59 pm
Późne rejestracje
Ostateczny termin/deadline 13 Apr 11:59 pm

Day 1

[Mat 1] 2023 Garden State Judo Classic USA Judo Roster Point Event

[Mat 2] 2023 Garden State Judo Classic USA Judo Roster Point Event

[Mat 3] 2023 Garden State Judo Classic USA Judo Roster Point Event

[Mat 4] 2023 Garden State Judo Classic USA Judo Roster Point Event

[Mat 5] 2023 Garden State Judo Classic USA Judo Roster Point Event

[Mat 6] 2023 Garden State Judo Classic USA Judo Roster Point Event