Uralsk , Kazakhstan
20 19 23

Localização
Kyzylzharskaya 8, Uralsk , Kazakhstan

Telefone
+7 778 545 9797

Responsável
Arslan Kazybaev

Contato Pessoal

Kairat Dushekenov Manager

Affiliations