Resultados

Medalhas totais

48 Ouro
48 Prata
26 Bronze

Boys No-Gi / White Belts / 14-15 years / -55 kg

Male Gi / White / Adult / -57,5 kg (Rooster)

Male Gi / White / Adult / -82,3 kg (Middle)

Male Gi / White / Adult / -88,3 kg (Medium heavy)

Male Gi / White / Adult / +100,5 kg (Ultra heavy)

Mostrar mais resultados

Male Gi / Purple / Master 2 (36+) / +100,5 kg (Ultra heavy)

Male No-Gi / Beginner / Adult / -85,5 kg (Medium heavy)

Male No-Gi / Beginner / Adult / +97,5 kg (Ultra heavy)

Mostrar mais resultados

Male No-Gi / Advanced / Master 2 (36+) / +97,5 kg (Ultra heavy)

Male Absolute Gi / White / Adult / Open Weight

Mostrar mais resultados

Male Absolute No-Gi / Beginner / Adult / Open Weight

Mostrar mais resultados