16 May
Tidig registrerings period
01 Mar - 23 Mar 12:00 am
Ordinarie registrering
Deadline 10 May 11:59 pm
Sen registrering
Deadline 11 May 11:59 pm