المعلومات

Short event introduction

Sportski klub "BJJ Arena" Sarajevo pod pokroviteljstvom Opstine Ilidza, organizuje prvi po redu međunarodni turnir iz brazilske jiu jitsue "Sarajevo Open 2021.“ koji će se održati 12.O6.2021. godine u Sarajevu u Hotelu Hills,Opstina Ilidza.

Sudit će se po zvaničnim IBJJF pravilima, a takmičari će biti raspoređeni u IBJJF težinske kategorije, kao i u kategorije kidsa, juvenila,adulta i mastera.

Vaganje ce se moci izvrsiti u petak 11.06 u vremenu od 14 h do 20 h ( Lokacija - Hotel Hills )ili na dan takmicenja 12.06 pred prvu brobu.

Vaganje ce biti u Gi-u (IBJJF pravila) i takmicar koji ne zadovolji vagu bice prebacen u vecu slijedecu tezinsku kategoriju.Takmicar koji se bude vagao pred borbu i ne prodje vagu bice diskvalifikovan.

Sudijski brifing bice od 9 i 30 h do 10 h a pocetak takmicenja planiran je u 10 h.

Sport Club "BJJ Arena" Sarajevo,with help of municipality of Ilizda, is organizing the first international tournament in Brazilian Jiu Jitsu "Sarajevo Open 2021" which will be held on June 12, 2021 in Sarajevo at the Hotel Hills, Municipality of Ilidza. They will be judged according to the official IBJJF rules, and the competitors will be divided into IBJJF weight categories, as well as into the categories of kids, juveniles, adults and masters. Weight in will be possible on Friday, June 11, from 2 pm to 8 pm (Location - Hotel Hills) or on the day of the competition, June 12, before the first match. The weigh-in will be in the Gi (IBJJF rules) and the competitor who does not pass the weight - in scale will be moved to the next weight category. The judge's briefing will be from 9:30 a.m. to 10 a.m. and the competition is scheduled to begin at 10 a.m.

الموقع

Hotel Hills »
Butmirska cesta 18
المدار الزمني: Europe/Sarajevo

مدخل

 • Boys Gi 13 EUR
 • Girls Gi 13 EUR
 • Juvenile Boys Gi 20 EUR
  16-17 years
 • Juvenile Girls Gi 20 EUR
  16-17 years
 • Male Gi 20 EUR
  18 years and above
 • Female Gi 20 EUR
  18 years and above
 • Male Absolute Gi 0 EUR