Normální registrace
27 May - 21 Sep 23:59
Pozdní registrace
21 Sep - 27 Sep 23:59
Soutěž začíná 27 Sep

Kroppefjällskampen 2020

Kroppefjälls IF och Bohusläns - Dals Judoförbund inbjuder till Kroppefjällskampen

Plats:
Kroppefjälls IF Dojo, Kroppefjäll 6, 464 50 Dals Rostock

Tävlingsstart:       
U9: 10:00
U11: 12:00
U13: 14:00  

Anmälan:
Senast den 21 september

OBS!
Antal startande är begränsat med hänsyn till de allmänna råden från folkhälsomyndigheten.

Kategori:
Bälteskrav 5 kyu (dispens kan sökas för halvgult, söks hos TL på mail)

  • Flickor/pojkar U 9 (2014 – 2012) flytande viktklasser
  • Flickor/pojkar U11 (2011 – 2010) flytande viktklasser
  • Flickor/Pojkar U13 (2008—2009) flytande viktklasser

Regler:
Enligt SJF:s tävlingsbestämmelser

Information:
Inga fasta viktklasser finns på tävlingen. Ingen indelning i flickor respektive pojkar görs i U9 och U11.

Alla tävlar i pool om 3 – 5 tävlande.

2 min. matchtid U9 och U11, 3 min matchtid U 13.

Golden score 1 min. (U9 och U11) U13 obegränsad.

För mer information angående tävlingen vänligen kontakta: [email protected]

Försäkring: SJF:s gruppförsäkring för Svenska Judoklubbar

Tävlingsledare: Lasse Johansson 0736 – 33 59 60 / [email protected]

Arrangör: Kroppefjälls IF

Kontakt

Vstupy

  • Flickor 100 SEK
  • Pojkar 100 SEK

Cancel/Refund policy