Normal registration
01 Mar - 01 Jun 21:00
Event starts 03 Jun

Open Baltic IGF Grappling Championship 2023

Regulations (English):

I. OBJECTIVE AND TASKS

To promote grappling and to improve athletes skills.

II. PLACE AND TIME OF THE COMPETITION

The competition takes place on 3 June 2023  at 11:00 in Zeimiu str. 17, Jonava, Lithuania.

Sport Arena of Jonava city www.jonavosarena.lt

Arrival of participants, registration – weight – in 3 June between 9:00 and 10:00.

Athletes must present a valid identity document.

The competition begins at 11.00.

III. PARTICIPANTS AND PROGRAMME OF THE COMPETITION

Competition is personal, the number of participants is unlimited.

IV. HOLDING  THE COMPETITION

The judge panel approved by IGF holds the competition.

V. RULES

IGF competitions follow the competition system adopted by IGF. http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. AWARDS

The winners and the prize winners will be awarded with medals. Absolute winners - belts

VII. CONDITIONS OF ACCEPTANCE

The fee for participant’s licence for one discipline: 30 Eur.

Registration shall be approved upon payment of the fee. 

The fee of entrant licence-registration card for the absolute championship belt is free.

Travel expenses for athletes and coaches shall be paid by the sending organization.

Sending organization and coach are responsible for competition participants’ health and security.

We recommend having a health insurance for participants of the competition.

VII. REGISTRATION

The number of participants is unlimited.

Registration  www.smoothcomp.com until 1 June  2023 at 21.00 h

Athletes who have not registered in advance and/or paid the participation fee will not be registered for the competition on the day of the competition.

If during the weigh-in the athlete exceeds the weight in which he registered for the competition, he will be promoted to a higher weight category only after paying an additional fee of 10 euros, otherwise a defeat will be counted!

The paid participation fee is non-refundableInformation by e-mail: [email protected][email protected]  

Tel. No +370 681 76762 (Viber, WhatsApp),  +370 64561005

Nuostatai (Lietuviškai):

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti Grappling sportą ir tobulinti sportininkų meistriškumą.

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyks 2023 m. birželio 3 d. 11 val.. Žeimių g. 17, Jonava, Lietuva   www.jonavosarena.lt

Dalyvių svėrimas prasideda nuo 9.00 val. iki 10.00 val.

Sportininkai privalo pateikti  galiojantį asmens dokumentą.

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai registruojami nebus!

Visi sportininkai privalo dalyvauti varžybų atidarymo ceremonijoje !

Varžybų pradžia 11.00 val.

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybos asmeninės, dalyvių skaičius neribojamas.

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžyboms vadovauja IGF patvirtinta teisėjų kolegija.

V. TAISYKLĖS

Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles. http://www.grapplingfederation.com/rules

 VI. APDOVANOJIMAS

Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir medaliais, prizininkai medaliais.

Absoliutūs nugalėtojai diržais.

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS

Dalyvio licencijos - registracijos kortelės mokestis vienai disciplinai: 30 eurų.

Dalyvavimas patvirtinamas tik sumokėjus registracijos mokestį.

Dėl absoliutaus nugalėtojo diržo dalyvio licencijos - registracijos kortelės mokesčio nėra.

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą.

VII. REGISTRACIJA

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija  www.smoothcomp.com    iki 2023 m. birželio mėn. 1 d. 21.00 val. Lietuvos laiku

Sportininkai neužsiregistravę iš anksto ir/ar nesumokėję dalyvio mokesčio, varžybų dieną į varžybas nebus registruojami.

Jeigu sportininkas svėrimo metu viršija  svorį, kuriame registravosi į varžybas, į aukštesnę svorio kategoriją bus keliamas tik sumokėjęs 10-ies eurų papildomą mokestį, priešingu atvejų bus užskaitytas pralaimėjimas!

Sumokėtas dalyvio mokestis negražinamas. 

Informacija E-mail: [email protected],   [email protected]  , Tel. Nr. Arnoldas Lukošiūnas +370 681 76762 (Viber, WhatsApp),  Kęstutis Smirnovas  Tel. Nr. +370 64561005

www.grapplingfederation.com

Entries

 • Girls U13 (2010 and younger) NOGI 30 EUR
 • Girls U13 (2010 and younger) GI 30 EUR
 • Women (2009 and older) NOGI 30 EUR
 • Women (2009 and older) GI 30 EUR
 • Boys U9 (2014 and younger) NOGI 30 EUR
 • Boys U9 (2014 and younger) GI 30 EUR
 • Boys U11 (2012-2013) NOGI 30 EUR
 • Boys U11 (2012-2013) GI 30 EUR
 • Boys U13 (2010-2011) NOGI 30 EUR
 • Boys U13 (2010-2011) GI 30 EUR
 • Boys U15 (2008-2009) NOGI 30 EUR
 • Boys U15 (2008-2009) GI 30 EUR
 • Boys U17 (2006-2007) NOGI 30 EUR
 • Boys U17 (2006-2007) GI 30 EUR
 • Adult Men (2005 and older) NOGI 30 EUR
 • Adult Men BEGINNERS (2005 and older) NOGI 30 EUR
 • Adult Men BEGINNERS (2005 and older) GI 30 EUR
 • Adult Men (2005 and older) GI 30 EUR
 • Masters Men (1988 and older) NOGI 30 EUR
 • Masters Men (1988 and older) BEGINNERS NOGI 30 EUR
 • Masters Men (1988 and older) BEGINNERS GI 30 EUR
 • Masters Men (1988 and older) GI 30 EUR
 • Absolute (Only Women champion and prizewinners of weight categories) NOGI 0 EUR
 • Absolute (Only Women champion and prizewinners of weight categories) GI 0 EUR
 • Absolute (Only Men champion and prizewinners of weight categories) NOGI 0 EUR
 • Absolute (Only Men champion and prizewinners of weight categories) GI 0 EUR

Cancel/Refund policy