Resultados

Medalhas totais

46 Ouro
43 Prata
28 Bronze

Boys Gi / White / Mighty Mite II (5yrs) / -40,00 lbs

Boys Gi / White / Mighty Mite III (6yrs) / -46,60 lbs

Mostrar mais resultados

Boys Gi / White / Pee Wee III (9yrs) / -66,60 lbs

1

Julian Chavez United States

Felipe Bragiao BJJ Carlson Gracie Team

2

Timothy Gergi Uzbekistan

Satori no Michi dojo

Boys Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -55,60 lbs

Mostrar mais resultados

Boys Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -71,00 lbs

Boys Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -87,00 lbs

Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -66,60 lbs

Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -75,60 lbs

Boys Gi / Grey / Junior II (11yrs) / -66,60 lbs

Boys Gi / Grey / Junior III (12yrs) / -116,00 lbs

Boys No-Gi / White / Mighty Mite II (5yrs) / -40,00 lbs

Boys No-Gi / White / Mighty Mite III (6yrs) / -40,00 lbs

Boys No-Gi / White / Mighty Mite III (6yrs) / -46,60 lbs

Mostrar mais resultados

Boys No-Gi / White / Pee Wee II (8yrs) / -55,60 lbs

Mostrar mais resultados

Boys No-Gi / White / Pee Wee II (8yrs) / -71,00 lbs

1

Alan Kunakbaev Russia

Satori no Michi dojo

Boys No-Gi / Grey / Pee Wee II (8yrs) / -60,00 lbs

Mostrar mais resultados

Boys No-Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -87,00 lbs

Boys No-Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -60,00 lbs

Boys No-Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -71,00 lbs

Mostrar mais resultados

Boys No-Gi / Grey / Junior II (11yrs) / -66,60 lbs

1

Nazary Perkov United States

Satori no Michi dojo

2

Mason Reyes United States

Ralph Gracie BJJ Sacramento

Boys No-Gi / Grey / Junior II (11yrs) / -71,00 lbs

Boys No-Gi / Grey / Junior II (11yrs) / -87,00 lbs

Boys No-Gi / Grey / Junior II (11yrs) / -116,00 lbs

Girls No-Gi / White / Pee Wee III (9yrs) / -55,60 lbs

Girls No-Gi / White / Teen I (13yrs) / -106,60 lbs

1

Ariana Meliksetian Armenia

Satori no Michi dojo

Girls No-Gi / Grey / Teen I (13yrs) / -87,00 lbs

3

Ariana Meliksetian Armenia

Satori no Michi dojo

Girls No-Gi / Grey / Teen I (13yrs) / -106,60 lbs

Mostrar mais resultados

Girls Gi / White / Teen II (14yrs) / -116,00 lbs

Juvenile Boys No-Gi / White / Juvenile 2 / -129,00 lbs (Light Feather)

Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 2 / -129,00 lbs (Light Feather)

Male No-Gi / White / Adult / -165

Mostrar mais resultados

Male No-Gi / White / Adult / -210

Mostrar mais resultados

Male No-Gi / Blue / Adult / -165

Mostrar mais resultados

Male No-Gi / Blue / Adult / -185

Mostrar mais resultados