29 May 2022
Стандартная регистрация
30 Apr - 25 May 7:19 pm
Поздняя регистрация
Дата 25 May 7:20 pm

UWW Grappling Gi (Advanced - Blue belts and above) / Men / 77kg

Area Mat A
Категория Session 1 - Gi Grappling & Kids Wrestling
Participants 3
Nr of matches 3
Время схватки 5:00

Results